Ägarförteckning Finn 1984

(feb.1984 L. Edman)

Sammanställd under åren 1981 - 1984, tack vare stort tillmötesgående från olika båtklubbar, deras funktionärer och arkiv, liksom flera av Finns tidigare ägare.
För tillkomsten av förteckningen i övrigt, se avsnittet "Historia, 1981 f.f." åren 1981 - 1985

År Namn Uppgifter ägare, mått mm Källa
1911 'Finn' 9.50/6.08/1.74/1.21/55.52/2.74 (ton) konstr Gunnar L. Stenbäck e 1908 års regel. Ägare konsortium i NJK, byggd för entonnarpokalen i Göteborg 16/8 1911 Frisk Bris 1911 s 158-191 och Ramsay s 82
1912 'Finn' NJK utlottningsbåt: vinnare häradshövding KJ Flodström, såld till godsägare B E v Schantz NJK H. Alftan's brev mar -82 */
1913 'Finn' ägare B E v Schantz NJK H. Alftan's brev mar -82 */
1914 'Finn' ägare K Westling Hangö SF H. Alftan's brev mar -82 */
1915 'Finn' Troligen upplagd HSF Smultrongrundet H. Alftan's brev feb -84 */
1916 - 1919 'Finn'? Troligen fortsatt upplagd HSF Smultrongrundet H. Alftan's brev feb -84
1920 'Finn' 45 m2 skärgårdskryssare, ägare handl Carl M Johansson SS Brunnsviken SSB åb 1921
1921 - 1927 'Finn' 45 m2 skärgårdskryssare, ägare handl Carl M Johansson SS Brunnsviken SSB åb 1922 - 1928
1928 'Finn' 9.35/6.30/1.76/1.35/35.50, Stenbäck, Finland 1911, ägare Nils Hornay redaktör Stockholm SXK SXK åb 1929
1929 'Finn' ev. Ingemar Westman, Svenska Sjö, som besiktigade Finn 14/2-86, 1929 medlem i VSS. Sade sig ha köpt henne av L Olsson SS Vega och ägt i 1-2 år?? Muntlig uppgift, ej vf i dok.
1930 'Finn' 9.45/6.08/1.77/1.45/33.00 6mR, inmonterad hjälpmotor, ruffad, G Stenbäck Åbo 1911 ägare Gustaf Björkman (nr 170) Vikingarnas SS VSS åb 1931
1931 - 1932 'Finn' ägare Gustaf Björkman (nr 170) Vikingarnas SS VSS åb 1932 - 1933
1933 - - -
1934 'Finn' kutter, R-yacht klass 6, ägare G Lindberg, litograf Stockholm, Göta SS GSS åb 1935
1935 - 1936 'Finn' kutter, R-yacht klass 6, ägare G Lindberg, litograf Stockholm, Göta SS, jämte bild på Finn i GSS åb 1937 s 81 GSS åb 1936 - 1937
1937 'Finn' kutter, R-yacht klass 6, ägare G Lindberg, litograf Stockholm, Göta SS GSS åb 1938
1938 'Finn' kutter, R-yacht klass 6, ägare G Lindberg, litograf Stockholm, Göta SS, jämte medl reg:G Lindberg ägare till motorbåten 'Scout' och kuttern 'Finn, inträde 1914, ständig medl fr 1939 GSS åb 1939
1939 'Finn' kutter, R-yacht klass 6, ägare G Lindberg, litograf Stockholm, Göta SS, jämte uppg om segelarea: 44 m2 GSS åb 1940
1940 - 1941 'Finn' kutter, R-yacht klass 6, ägare G Lindberg, litograf Stockholm, Göta SS GSS åb 1941 - 1942
1942 'Finn' uppgifter som ovan, inkl segelarea, dock ej upptagen i fartygsregistret, utan under Lindberg i medlemsregistret. Se även närmast nedan. GSS åb 1943
1942 'Finn' Samma år dock: 'Finn', äldre typ, segelfartyg, ägare E. Terner ingenjör, intr 1942, SS Brunnsviken SSB åb 1943
1943 - 1945 - - -
1946 'Moana' 6mR-yacht 9.50/1.75 segelarea:-, permnr:-, ägare Sölve Eriksson, SS Gäddviken SSG åb 1947 saknas KB: tel uppg 31/1 -84 arkivarie S Garnum, SSG
1947 - 1949 'Moana' 6mR-yacht 9.50/1.75 segelarea:-, permnr:-, ägare Sölve Eriksson, SS Gäddviken SSG åb 1948 - 1950
1950 'Moana' 6mR-yacht 9.50/1.75 oreg, ägare Lennart Schirmer (jämte nekrolog över Sölve Eriksson arkivarie, Ryssviksv 2 Nacka) SSG åb 1951
1951 - 1953 'Moana' 6mR-yacht 9.50/1.75 oreg, ägare Lennart Schirmer
Inmätt: NL 6,237 S=36.29m2
SSG åb 1952 - 1954
mätbrev -54, SSG
1954 'Moana' står ej längre registrerad i SSG i -55 års åb, men väl att L Schirmer deltagit i klubbtävlingar med henne, bl a 19/6 -54 SSG åb 1955
1955 'Moana' ägare Sven Steen Stockholm Årstaviken SS Samtal m fru Schirmer 11/2 -82 o. L. Schirmers brev med fotografier april 1982
1956 - 1957 'Moana' ägare Sven Steen Stockholm Årstaviken SS, 1957 m tillägget: Segelbåt 36m2 9,4/1.75 ÅSS åb 1957 - 1958
1958 'Moana' ägare Sven Steen Stockholm Årstaviken SS, Segelbåt 36m2 9,4/1.75 ÅSS åb 1959
1959 'Moana' ägare Sven Steen Stockholm Årstaviken SS, Segelbåt 36m2 9,4/1.75, tävlat
Inmätt: 9.25/1.72/29.31/NL:5.9
ÅSS åb 1960
mätbrev SSF 3/6 -59
1960 'Moana' Sven Steen Segelbåt 36m2 9.4/1.75 KR S427 ÅSS åb 1961
1961 'Moana' Sven Steen Segelbåt 36m2 9.4/1.75 KR S427
9.22/1.75/1.55/3.6ton/30m2 NL: 5.9
ÅSS åb 1961
ÅSS cert 24/5 -61
1962 'Moana' Sven Steen Segelbåt 36m2 9.4/1.75 KSSS åb 1960 ‑ 1971
ÅSS åb 1963-1965??
1963 - 1964 'Moana' Sven Steen Segelbåt 36m2 9.4/1.75 KSSS åb 1960 ‑ 1971
1965 'Moana' Sven Steen 1949 S36m2 9.4/1.75 ÅSS åb 1966
1966 - 1970 'Moana' Sven Steen 1949 S36m2 9.4/1.75 ÅSS åb 1967 - 1971
1971 'Moana' Steen Sven, Mona(!) 36m2 9,3x1,75 ÅSS åb 1972
1972 'Moana' Steen Sven, Moana 36m2 9,3x1,75 ÅSS åb 1973
1973 - 1974 'Moana' Steen Sven, Moana 36m2 9,3x1,75 ÅSS åb 1974 - 1975
1975 'Moana' 9.27/1.74/28.69 ScandicapR:5.67, KR S 427 ägare Johan Tesch Stockholm Årstaviken SS mätbrev Scandicap 14/8 1975
1976 'Moana' ägare Richard Magnusson o Lars Selin, Stockholm ägarens uppgift vid köpet 1981
1977 'Moana' 9.305/29.88 Int R:5.813, 6 S 19(?!), ägare R Magnusson o Lars Selin mätbrev SSF int. 6mCl. 23/6 -77
1978 - 1980 'Moana' ägare Richard Magnusson o Lars Selin, Stockholm ägarens uppgift vid köpet 1981
1981 'Moana' ägare Lars Edman o Renee Lundgren, Stockholm Stockholms SS/Göta SS GSS åb 1982
1982 'Moana' ägare Lars Edman o Renee Lundgren, Stockholm Stockholms SS/Göta SS GSS åb 1983
1983 'Finn' 6 S 24 äg: L Edman R Lundgren Göta SS GSS åb 1984
1984 - 1991 'Finn' 6 S 24 äg: L Edman R Lundgren Göta SS/R6k GSS åb/Götakryssaren 1985 - 1992
1992 -> 'Finn' 6 S 24 äg: L Edman Göta SS GSS åb/Götakryssaren 1993 ->

*/ Källa dessutom: Brittish Lloyd's Reg of Yachts 1912-1915; Finn, BE v Schantz l:20,1ft, b:5,7ft, d:3,lft.


Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!