Finn-introduktion

bild

Vintern 2010/2011 blev jag uppmuntrad av Göta Segelsällskaps styrelse att skriva några rader om 'Finn' som jag då ägt i 30 år, och som blev 100 år 2011. Eftersom jag under våren byggt en server föll det sig naturligt -även om långt från enkelt- att samtidigt skriva raderna i html och lägga upp dem på servern.
Jag ville själv försöka skriva en kortare historik över åren sedan 1981, då Renée Lundgren och jag köpte henne, men också försöka få ett copyrightmedgivande från författarna till boken "Sexornas Jakt" för att kunna göra ett särtryck av en artikel om 'Finn' ur den boken.
Samtidigt hade jag en hel del dokumentation om 'Finn' i pappersform sedan de första årens efterforskningar: En nära nog komplett ägarförteckning, men utöver själva dokumentationen (mätbrev, ritningar, korrespondens m.m.) en förteckning över den. Av utrymmesskäl begränsade jag bidragen till Götakryssaren till särtrycket ur "Sexornas Jakt" och min historik. Artiklarna kom med i nr 3 oktober 2011. -På servern kunde jag utöver dessa få plats med den kompletta ägar- och dokumentationsförteckningen.

Jag ska här inte fördjupa mig i håtemmeliseringsproblemen, inledningsvis använde jag Microsoft's förenklade konverteringsinstrument som ligger i M$Word 2000-2007. Problemet är bara att de inte ger en validerbar html eftersom de inte följer internationell standard och ger oerhört stora filer. Först årsskiftet 2011/2012 hade jag skrivit om materialet till presentabel xhtml av tillräcklig kvalitet för att kunna lämna det ifrån mig.

bild

Uppmuntrad av Mattias Gunnrin's K-märkning av s/y 'Cobra' tog jag under sommaren 2011 kontakt med Hans-Lennart Ohlsson på Sjöhistoriska Muséet, men fick höra att K-märkningen av fritidsbåtar var under utvärdering och att beslut om eventuell fortsättning skulle fattas först under hösten.
Beslut om fortsättning fattades, nya ansökningsblanketter publicerades under mars 2012 och jag lämnade in en ansökan om K-märkning av 'Finn'. -Som underlag lämnade jag nu i huvudsak det html-materal jag hittills skrivit kompletterat med en del material som inte var skrivet i html. Senare tog jag kontakt med redaktören för Götakryssaren och frågade om Göta Segelsällskap skulle vara intresserat av ett, i förhållande till Götakryssaren 3:2011, något utvidgat material om 'Finn' till hemsidan? Då jag fick ett positivt svar redigerade jag om K-märkningsmaterialet, skrev om och lade till en del, och gav det till Göta Segelsällskap.

Om materialet:
Orientera i det genom menyn till vänster.
Utdrag ur "Sexornas Jakt" är särtrycket ur boken, dock ej i 2-spaltig form ;-)
Finn, historia 1981 ff är en html-version av artikeln ur Götakryssaren
Ägarförteckning Den kompletta.
Dokumentation En komplett förteckning över vad jag har.
Renoveringen 1985/86 i bild Ett hittills okommenterat bildalbum från renoveringen 1985/1986.
Renoveringen 2009/11 i bild Ett hittills okommenterat bildalbum från renoveringen 2009/2011.

Övrigt, ej html är inte svårnavigerat. Använd "retur"- eller "tillbaka"-knapparna i webläsaren när du vill växla från en sida, katalog eller bild till en annan. Du kan också i den öppna sidan markera länken "Gå upp till en högre katalognivå"/"Parent Directory" i webläsaren (gäller Internet Explorer, Firefox, Safari och Opera).

Av särskilt intresse för GSS är kanske länken Reprofoto GSS Årsbok 1937, en bild på Finn som var registrerad i GSS 1936 och enligt ett elakt rykte välte på BB sida från slipen i samband med sjö- eller torrsättning. En annan fil jag särskilt vill nämna är Ur Ansökan om Skagerakstipendiet 1986. Ansökan är på sätt och vis en komplettering av "Finn, historia 1981 ff" ovan. -Ansökan om Skagerakstipendiet innehåller inte bara en mer detaljerad beskrivning av vad som blev gjort, utan också mycket av drömmarna om vad vi tänkt göra.
-Jag försökte inledningsvis skriva ihop den med "Historia från 1981 ff", men gav upp ;-). -Beskrivningarna är skrivna med 26 års mellanrum och i olika kontexter. Jag hoppas på läsarens överseende! Möjligen lättar jag framöver upp Historia eller Skagerakstipendieansökan med några bilder.


Slutligen, eftersom flera frågar mig och jag aldrig minns ;-): När 'Finn' mättes in 26 juni 1977 hade hon Löa=9,305 och mätte enligt regeln 5,813. A~9,72; B~3,25; I~9,75 och J~1,83.
Idag är -ej mätt- A~9,99; B~4,72; I~9,75; och J~2,83.

Segla väl!
önskar

Lars EdmanValid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!