Dokumentation

Den samlade dokumentationen nedan har tillförts/inhämtats i olika omgångar, i huvudsak under 1980-talet.
Mätbrev, et c fick vi av de förra ägarna Richard Magnusson och Lars Selin.
Litteratur, Tidskrifter och reprofotografi genom Kungliga Biblioteket, Stockholm. Övriga fotografier dels från Lennart Schirmer, en tidigare ägare, dels egna.
Ritningar, egen produktion. Jämförda med originalritningar från Frisk Bris 1911.
Ägarförteckning sammanställd av Harald Alftan på finska sidan och av mig på den svenska, efter att Harald lyckats identifiera Finn.

Litteratur

Ramsay:"Sommar och segel" 1946: s. 56, 82, 93 o 94 ang Finn, Finn II och Nerissa
NJK's Jubileumsbok 100 år 1961: s. 105-108, 288, ang Finn's konstruktör Gunnar L. Stenbäck

Tidskrifter

Frisk Bris 1911: -med reprofoton inbladade. s. 64-65 om beställningen av Finn,
s. 157-160, 164-167 beskrivning av seglingarna om entonnar pokalen i Göteborg 16/8 1911.
s.173-179 beskrivning av Finn med ritningar, kommentarer till seglingarna
s.191 Finn's korrekta segelritning
Frisk Bris 1912: s.100 Finn II är färdigs.
s 114-115 inför entonnarpokalen i Kiel 1912, några jämförelser mellan Finn II och Finn
s.118-121 från Åbo Båtvarv, beskrivning av Finn II
s. 125-128 beskrivning av seglingarna om entonnarpokalen i Kiel 1912
Frisk Bris 1917: s.165 annons om försäljning av Nerissa, särklass 38:an som byggdes av den skrotade Finn II (se Ramsay: Sommar och segel)
Seglarbladet 1911: nr 1 s.8 och nr 2 s.5 saknas bland kopiorna men nämner bygget av Finn och kostnaderna 9000 - 10 000 mark.
s. 133-136 inför entonnarpokalen i Göteborg 1911.
s. 157-161 inför entonnarpokalen: beskrivning av båtarna, skrovbilder.
s. 169-185 beskrivning av seglingarna
s. 241 ritningar på Finn
Åland Tema 1983 nr 23: s. 10 ang Ingvard Liewendahl och hans bok om de finska sexorna, Finn omnämnd

Mätbrev et c

Mätbrev 1953 N.L.
1959 N.L
1961 lustfartygcert.
1976 Scandicap.
1977 6mR.
Registreringsbevis SSF 1982 reg perm nr S 24

Fotografier

GSS årsbok 1937 s. 81 Reprofotografi.
Fotografier från 1950-52. Fått av Lennart Schirmer 1982. 4 privata fotografier, papperskopior.
Fotografier från 1985-86. 14 privata fotografier från renoveringsarbetet 1985-86. Neg + papperskopior.

Ritningar

Konstruktions-, byggnads- och segelritningar Nr. 1 - 3, A3, 1980-1985, efter reprofografier.(le)
Segelritningar Nr. 4 - 6, Olika segelplan inritade på Finn inför "uppriggningen", fig 1-4 de olika alternativen, 6 det valda segelplanet.(le)
Byggnadsritning Nr. 7, Byggnadsritning (efter fotoprojektioner och mätningar) av Finn i dagsskicket 1981-1984.(le) (Inför identifieringen med Harald Alftans hjälp. Se "Historia".)
Byggnadsritning Nr. 8, Byggnadsritning alternativ ruff inför en ev omläggning av däck.(le)

Ägarförteckning

Ägarförteckning Resultatet av det fyraåriga sökandet efter Moana's historia. Se länken Ägarförteckning.

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!