Ur SvT ABC 2012-06-04 08:10

Inspelat 3 juni 2012

I avsnittet visas inga av de fritidsbåtar som K-märktes 2012.
Avsnittet består av en inspelning av en segelbåt med uppläst
berättelse om vilka Stockholms båtar som K-märktes 2012.
Båten på filmen är sannolikt SK 30 S-187 Taifun | 12.84 | 2.17 |
1948 | K H REIMERS K-märkt 2009-2011, inte SK 30 Nornan IV
som K-märktes 2012.
Genom vänligt tillmötesgående: Peter Salander, SvT ABC


valid-html 5