K-märkningsceremonin 3 juni 2012

De bilder jag har från ceremonin är samtliga tagna med mobilkamera. Kvaliteten är därför inte över hövan. Men bilderna förevigar delar av ceremonin som inte finns med i videodokumentationen och är därför värdefulla att ha kvar.
För varje bild har jag angivit fotograf. Bilderna tagna av dottern Hanna Lundgren är tagna med en Samsung GT-S5660. De är inte tagna av Hanna själv dock, då hade hon ju inte kunnat vara med på bild. Hanna lånade ut sin mobil till en kvinna i publiken som vänligt nog, utan någonsin ha hållit i just en sådan mobil erbjöd sig att fotografera. Bilderna tagna av Pierre Dunbar, från Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar, är tagna med en iPhone 4. Bilden tagen av en okänd fotograf är tagen med en Samsung GT-18350.
Eventuellt tillkommer senare några bilder tagna av en professionell fotograf. Förutsatt att han hittar minneskortet ;-)?

På grund av ofullständigheter i min htmlkod kan det vara lättare att använda webläsarens tillbakaknapp i stället för den inbyggda bildlänken! Så kommer du tillbaka till den plats i albumet där du var i stället för till inledningen.

01 02 03

Foto: Hanna Lundgren

Foto: Hanna Lundgren

Foto: Hanna Lundgren

04 05 06

Foto: Hanna Lundgren

Foto: Pierre Dunbar

Foto: Pierre Dunbar

07 08 09

Foto: Okänd

Foto: Hanna Lundgren

Foto: Hanna Lundgren

10

Foto: Pierre Dunbar

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!